Advisory Board

 1. International
  Prof. Dr. Barbara Gestal
  Prof. Dr. George Kaptay
  Dr. Aditya M. Vora
  Prof. Dr. Pranab Ghosh
  Prof. Dr. B.P. Singh
  Prof. Dr. B.K. Singh
 2. National
  Physics
  Prof. Dr. Lok Narayan Jha
  Prof. Dr. Binil Aryal
  Prof. Dr. Bhadra Pokhrel
  Prof. Dr. Shankar Prasad Shrestha
  Prof. Dr. Ashok Kumar
  Prof. Dr. Indra Bahadur Karki
  Prof. Dr. Narayan Adhikari
  Prof. Dr. Raju Khanal
  Prof. Dr. Ishwar Koirala
  Dr. Ganesh Kumar Shrestha

  Chemistry
  Prof. Dr. Sujit Kumar Chatterjee
  Prof. Dr. Parashuram Mishra
  Mr. Ghanashyam Shrivastava
  Prof. Dr. Kedar Nath Ghimire
  Prof. Dr. Megh Raj Pokhrel
  Prof. Dr. Vinay Kumar Jha
  Prof. Dr. Parash Nath Yadav
  Prof. Dr. Ram Narayan Jha
  Prof. Dr. Rameshwar Adhikari
  Prof. Dr. Amar Prasad Yadav
  Prof. Dr. Ram Chandra Basnyat
  Prof. Dr. Deba Bahadur Khadka
  Prof. Dr. Akal Dev Mishra
  Prof. Dr. Niranjan Parajuli

  Mathematics
  Prof. Dr. Chet Raj Bhatta
  Prof. Dr. Kanhaiya Kumar Jha
  Prof. Dr. Nagendra Prasad Shah